Doba trvání a prodloužení zaměstnanecké karty

Karta je vydávána Ministerstvem vnitra České republiky na dobu trvání pracovněprávních vztahů na dobu nejvýše dvou let. Po vypršení této karty je možné ji prodloužit o další 2 roky. Důležité! Žádost o obnovu karty je cizinec povinen předložit nejpozději 120 dnů před jejím vypršením a nejpozději poslední den platnosti karty zaměstnanosti. Doporučujeme podat tuto žádost dva měsíce (60 dní) před vypršením platnosti platného pracovního listu (datum je uvedeno na přední straně karty). Žádost se podává na Cizineckou Policii.

Proces je stejný, jako když poprvé obdržíte pracovní kartu: Při podání žádosti je cizinec povinen předložit své biometrické údaje – otisky prstů a fotografie. Rovněž bude vydán doklad potvrzující splnění požadavků nezbytných k získání karty. Tento dokument vám umožňuje pokračovat v pracovním poměru v České republice, a to i v případě, že zaměstnanecká karta ještě nebyla vydána. Důležité!

Při zasílání dokladů musíte zaplatit poplatek ve výši 1500 Kč, platba se provádí v kolkách (možné koupit na poště). Pokud se cizinec při schvalování průkazu práce rozhodne cestovat mimo Českou republiku, musí podat žádost o dodatečné vízum (překlenovací pobytový štítek). Doporučujeme, abyste si toto vízum vyžádali v každém případě během prodloužení pracovní karty.

Oficiální lhůta pro posouzení žádosti o prodloužení pracovní karty je 60 dnů. Po obdržení souhlasu je pro obdržení karty vyžadována osobní přítomnost žadatele. Dále je nutné uhradit druhou část poplatku – 1000 Kč, platba se provádí v kolkách (možné koupit na poště).