Změna zaměstnavatele (místo výkonu práce)

Zahraniční občané zaměstnaní v České republice mají právo měnit svého zaměstnavatele a místo výkonu práce po dobu platnosti zaměstnaneckého průkazu pouze po obdržení souhlasu Ministerstva Vnitra České republiky. Důležité! Po podpisu odstoupení od smlouvy začíná odpočítávání 60 dnů, během nichž je cizinec povinen si najít nového zaměstnavatele, získat volné místo (zveřejněno na oficiálních stránkách Úřadu práce ČR, kde musí zveřejněna alespoň 30 dní) a odezvdat dokumenty Cizinecké policii ke změně pracovního listu.

1. Pokud jste obdrželi oznámení o ukončení práce a nemusíte zůstat v práci do konce výpovědní lhůty, je zakázáno vykonávat pracovní činnost na území České republiky při hledání nového zaměstnavatele.
2. Pokud jste obdrželi oznámení o ukončení práce a musíte zůstat v práci do konce výpovědní lhůty, čekáte na schválení změny zaměstnavatele a mezitím vykonáváte svou pracovní činnost.

Obdržení Zaměstnanecké karty může trvat až 60 dnů. Po obdržení této karty musí zaměstnanec přijít na Cizineckou Policii, zkontrolovat údaje (jméno, příjmení, datum narození, registrační adresu v České republice) jejichž platnost musíte podepsat a zaplatit 1000 Kč. Platba se provádí ve známkách (kolkové známky můžete koupit na poště) přímo v budově Cizinecké Policie. Karta se vydává na dobu dvou let.